Home Nha Trang Hotels
Tours Info Center
Payment methods
Contact us

Cafe Spot in Nha Trang


Cafe in Nha Trang
Cafe des Amis
Add :2D Biet Thu St., Nha Trang
Tel: (058)3813 009
Candle Light Cafe
Add :6 Tran Quang Khai St., Nha Trang
Tel: (058)3813 133
Cheers Cafe
Add :15 Hung Vuong Nha Trang
Tel: (058) 3827 011
Same Same But Different Cafe
Add :111B Nguyen Thien Thuat Nha Trang
Tel: (84-58) 3524 079
Omar's Tandoori cafe
Add :89B Nguyen Thien Thuat St- Nha Trang
Tel (058) 3221 615
Shorty's Cafe & Bar
Add :4 E Biet Thu Street - Nha Trang, Viet Nam
Tel (058) 3810 985
Cyclo Café
Add: 5A D Tran Quang Khai, Nha Trang,
Tel:  (058) 3524 208
Phu sy Cafe
Add :50 Yersin, P. Phương Sài, Nha Trang.
Tel: (058) 3829 966

Cafe Truc Lan Vien
Add: 71 Tô Hiến Thành- Nha Trang
Telephone: (058) 3511 908

Café Hoa Biển
Add: 123 Nguyễn Thị Minh Khai -Nha Trang
Tel: (058) 3515 266

Thanh Thanh Cafe
Add :10 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang
Tel: (058) 3824 413

Ship & Sea Cafe
Add: 56 Dong Da St., Nha Trang
Tel: (058)3512 420
Cafe-Bar Green
Add ::6 Hùng Vương-Nha Trang
Casablanca Cafe
Add : 93 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang
Tel: (058) 3829 975

Lotus Cafe - Vĩnh Nguyên
Add: 07 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: (058) 3598 100

Cyber Cafe
Add: 50 Nguyễn Thị Minh Khai -Nha Trang
Tel: (058) 3255 557

Hon Kien Cafe
Add: 56 Đống Đa -Nha Trang

Kien Vu Cafe
Add: 13 Tô Hiến Thành - Nha Trang

Pho Cang Cafe
Add: 89 Trần Phú - Nha Trang

Tien Sa Cafe
Add: Ba Làng, Bãi Tiên, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang
Tel: (058) 3550 038

Cafe Trường Hải
Add :03 A Hùng Vương
Tel: (058).3522649
Cafe Goc Tien
Add : 1A Lý Tự Trọng-NT
Cafe Ngọc Thương
Add :13 Nguễn Văn Thành - Nha Trang
Tel :058.3590 106    
Cafe Pho Cang
Add :  89 Trần Phú - Nha Trang
Cafe 20
Add :09 Hoàng Diệu - Nha Trang
Tel :058.3889 739
Cafe Nguyệt Cầm
Add :Khu B Phạm Văn Đồng
Cà phê Gia Bảo
Comments [45]
Other Coffee and Bar / Night Clubs
Bar and Night Spot in Nha Trang
The choice of where you end is very limited in Nha Trang, but the pre-club choice is competitive, with countless bars fighting for custom with unlimited bargins during happy hour, usually from 19:00-22:00.
Information Center

Best of Nha Trang
Nha Trang Hotels &Resort
About Us
|
Contact Us
|
Nha Trang Map
|
Weather
|
Hotels NhaTrang
|
Site Map
|
Login
|
Hotels Directory