Home Nha Trang Hotels
Tours Info Center
Payment methods
Contact us

Medical and  Health

Medical and Health

Nha Trang Hospitals

Nha Trang city has been a popular destination for ỉnternational tourists. So, a problem of these tourists is health. Their adaptation to this new culture has to go one step further. For to satisfy, Hospitals in the Nha trang city will offer services specifically for the international tourist. You are pleased for your adventure.

Hospital in Nha Trang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA (Main City Hospital)
19 Yersin Street, Nha Trang
Khanh Hoa, Vietnam

Tel(84-58) 3 822 168
Tel(84-58) 3 822 175
Fax(84-58) 3 812 344
website: www.benhvienkhanhhoa.org.vn

Hospital, Emergency, Healthycare centerKhanh Hoa General Hospital is the clinical science such as emergency resuscitation, additional emergency procedures, obstetric, pediatric ... and clinical as surgical pathology, diagnostic images, nutrition, hematology - blood .... The hospital's service for locals and tourists alike.Bệnh viện đa khoa Khánh hoà có các khoa lâm sàng như khoa hồi sức cấp cứu, phụ hồi chức năng, khoa phụ sản, khoa nhi ... và các khoa cận lâm sàng như giải phẩu bệnh lý, chuẩn đoán hình ảnh, khoa dinh dưỡng, huyết học - truyền máu .... Các dịch của bệnh viện dành cho người dân địa phương và khách du lịch như nhau.

Other Hospitals in Nha Trang


87 ARMY HOSPITAL
Add: 78 Tue Tinh - Nha Trang City - Khanh Hoa
Tel: 058.3693143 - 058.3693258

Specialty Medical Services

Vien Pasteur Medical & Research Center
Tran Phuc Street
Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
(058) 625 6928

DERMATOLOGY & VENEROLOGY HOSPITAL
Add: 165 Nguyen Khuyen Street– NHATRANG CITY
Tel :058.3813017

TUBERCULOSIS OF THE LUNGS HOSPITAL
Add: Nui San Street – Nha Trang City
Tel : 058.3834954

bystolic add on copay card www bystolic com coupon bystolic coupon 2013
bystolic coupon what is the generic for bystolic linzess patient assistance
gabapentin and the elderly http://lensbyluca.com/and/the/elderly gabapentin and the elderly
daliresp patient assistance tudorza patient assistance
bystolic savings card program bystolic patient assistance bystolic discount coupon

Nha Trang Pharmacy Nha Trang Pharmacy
Information Center

   
Best of Nha Trang
Nha Trang Hotels &Resort
About Us
|
Contact Us
|
Nha Trang Map
|
Weather
|
Hotels NhaTrang
|
Site Map
|
Login
|
Hotels Directory